ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นที่รักของแม่

ชื่อนี้เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยปัญหาชีวิตรุมเร้าในช่วงเริ่มต้นของชีวิต มีอุปสรรคจากโรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง ทำให้หน้าที่การงานไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังมากนัก ชีวิตดำเนินไปอย่างลุ่มๆดอนๆ แต่หากมีผู้มีอำนาจเข้ามาให้การช่วยเหลือจะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า ชะตาชีวิตมักจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาให้ตกใจอยู่เสมอ ชีวิตในช่วงบั้นปลายหากวางแผนเอาไว้ดีจะสามารถมีชีวิตที่สงบสุข ปัญหาต่างๆจะไม่ค่อยเข้ามามากมายเหมือนช่วงแรก