ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นที่รัก

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผนต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ไม่ประมาท มักจะตัดสินใจกับสิ่งต่างๆอย่างรอบครอบ หากสิ่งไหนไม่แน่ใจก็จะไม่ยอมเสี่ยงอย่างเด็ดขาด เป็นคนที่มีอุดมการณ์เป็นของตนเอง มีความดื้อรั้นและมั่นใจในความคิดตัวเองสูง ชีวิตสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง แต่ต้องเหน็ดเหนื่อยและต่อสู้กับปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง ไม่มีคนคอยให้การช่วยเหลือยามลำบาก เป็นคนที่มีความเมตตา มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน ทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์