ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความสามารถในการเก็บเงินเก่ง ทำให้เป็นคนที่มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต แต่บางครั้งก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนขี้เหนียว ชีวิตต้องมีเรื่องให้เดินทางไปในที่ไกลบ้านอยู่เสมอ มีความสามารถในการบริหารชีวิตให้ลงตัวได้เป็นอย่างดี หากเป็นผู้หญิงจะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก แต่หากเป็นชายจะได้รับหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าครอบครัว มีภาวะของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวสูง ทำให้ในอนาคตจะมีชื่อเสียงและเงินทองเข้ามาอีกอย่างมากมาย