ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยดื้อรั้น มักจะไม่ยอมฟังคำพูดของผู้อื่นที่คอยบอกคอยเตือนเท่าใดนัก แต่ด้วยเป็นคนที่มีความฉลาดและรอบคอบในการตัดสินใจจึงทำให้อุปสรรคต่างๆที่เข้ามานั้นไม่มากมายนัก หน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตด้วยความสามารถของตนเองเพียงคนเดียว เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง มีอุดมการณ์และความฝันที่แน่วแน่และต้องการให้สำเร็จผล จึงเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง และอดทน ชอบการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ