ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เจริญด้วยความรู้

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินชีวิตอยู่บ่อยครั้ง แต่ทว่ากลับสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ แม้ว่าจะท้อถอยบ้าง แต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตา มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองมากกว่า ชีวิตหน้าที่การงานเริ่มต้นจากศูนย์ แต่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีหน้าที่การงานที่ดี อาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เพราะชีวิตมีประสบการณ์มากในการผ่านความล้มเหลวมามาก ทำให้สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี