ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้เป็นอำนาจ

ชื่อนี้มีพลังจากวงดาวสองดวงคอยหนุนนำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด เต็มไปด้วยความสามารถและสติปัญญาอันเฉียบแหลม และยังเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป ทำให้มักจะรับการสนับสนุนจากผู้อื่น หน้าที่การงานที่ได้ก็มาจากการช่วยเหลือของผู้มีอำนาจ ทำให้เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นอย่างมาก การดำเนินชีวิตและฐานะมีความมั่นคง ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตครัวเป็นอย่างดี ชีวิตบั้นปลายเต็มไปด้วยความสุขและความสงบ