ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออก มีนิสัยที่เชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างมาก มักจะมองลกในแง่ดีอยู่เสมอ ทำให้มีความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้อย่างง่ายดาย มีปฏิญาณไหวพริบในการแก้ปัญหา หน้าที่การงานจะได้มาจากการช่วยเหลือของผู้คนที่รู้จัก จากเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่รัก ความมั่นคงในหน้าที่การงานมักจะไม่ค่อยดีนักเพราะชีวิตจะเจอกับอุปสรรคที่เข้ามาขวางทางอยู่บ่อยครั้ง ต้องทำการสิ่งใดอยู่บนความไม่ประมาทอยู่เสมอ