ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดี มีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความเฉียบแหลมในการคิดคำนวณหรือคาดเดาสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำตามความฝัน ทะเยอทะยานและมีอุดมการณ์อย่างแข็งแกร่ง หน้าที่การงานมักจะได้มาจากความสามารถของตนเองที่พิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็น ระวังความขัดแย้งที่มาจากเพื่อนร่วมงาน ความเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกัน เงินทองจะได้รับจากโชคหรือโอกาสที่เข้ามาเสียส่วนใหญ่