ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความมั่นคง

ชื่อนี้ชีวิตมักจะมีความบกพร่องในเรื่องของนิสัยส่วนตัวที่มีความดื้อรั้น คำพูดคำจามักจะพูดก่อนคิด จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่รักของผู้อื่นเท่าใดนัก ยามยากลำบากจะไม่มีคนคอยให้การช่วยเหลือ หน้าที่การงานจะต้องต่อสู้อุปสรรคไปด้วยตนเอง แต่จะมีความผิดพลาดของชีวิตเป็นบทเรียน ทำให้มีความแข็งแกร่งและอดทนในการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ ฐานะทางการเงินจะมั่นคง สามารถที่จะวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ด้วยความสามามารถของตนเองเพียงคนเดียว