ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีอายุยืน

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยโลดโผน มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจในความเสี่ยงต่างๆได้อย่างไม่เกรงกลัว มีฝีปากที่สามารถพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือได้ และยังแฝงไปด้วยความโรแมนติก มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาอยู่ในตัว หน้าที่การงานเหมาะกับงานที่ต้องพบเจรจากับลูกค้า หรืองานที่ค้าขาย จะทำให้มีความรุ่งเรือง สิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพที่อาจจะทำให้เกิดปัญหากับการงานเอาได้ ต้องระมัดระวังและดูแลให้ดู ส่วนในเรื่องของคู่ครองอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหา ได้คู่ที่เข้ากันไม่ได้ อาจจะต้องอยู่เป็นโสดหรือเป็นหม้าย