ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความฉลาด

ชื่อนี้เป็นชื่อของคนที่มีความกล้าได้กล้าเสียในการใช้ชีวิต กล้าที่จะเสี่ยงกับปัญหาต่างๆอย่างไม่เกรงกลัว มีศัตรูอยู่บ้างประปราย ต้องพยายามไม่สร้างความขัดแย้งมากนักเพราะจะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน หน้าที่การงานมักจะได้มาจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ ความกดดันในการดำเนินชีวิตมักจะนำพาให้เกิดความเครียดและไม่มีความสุข ต้องพยายามที่จะปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องเสียบ้าง ในบั้นปลายชีวิตจึงจะพบเจอกับความราบร่น มีความสุขสบายในการใช้ชีวิตมากกว่า