ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นักปราชญ์ที่มีชัยชนะ

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่ชีวิตเต็มไปด้วยความอ่อนไหว มีความเพ้อฝันและจินตนาการอยู่ในตัว ชอบเอาแต่ใจตนเอง มีความดื้อรั้นแฝงอยู่ในตัวสูง มักจะชอบทำตามใจตนเองมากกว่าการฟังเหตุผลของผู้อื่น หน้าที่การงานที่ได้มาจึงมาจากการพยายามด้วยตนเอง แต่ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเป็นครั้งคราว อุปสรรคต่างๆในชีวิตมาจากการตัดสินใจของตนเอง ที่ชอบตัดสินใจอย่างไม่รอบครอบ ทำให้ต้องมานั่งแก้ปัญหาภายหลังอยู่เสมอ