ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดวงดาวที่มีรัศมี

ชื่อนี้เป็นคนที่ถือได้ว่ามีความรอบครอบในการใช้ชีวิตพอสมควร เป็นคนที่มีจินตนาการ มีความเพ้อฝัน จึงทำให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อเหตุการณ์รอบข้างได้ง่ายกว่าคนอื่น โดยรวมแล้วเป็นคนที่เจ้าระเบียบ มีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ทำให้ชีวิตมีความมั่นคง หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ชีวิตความรักเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ บั้นปลายชีวิตจะมีความสุขสบายทั้งกายและใจ อุปสรรคต่างๆแทบจะไม่มีเข้ามาให้เห็น