ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดอกบัว

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีสองบุคลิกในตนเอง ภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง กล้าหาญ แต่ภายในยากที่ใครจะสามารถเข้าถึงได้ มีความคิดที่ซับซ้อน ไม่ค่อยบอกอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อื่น บางครั้งจนเกิดความกดดัน ส่งผลให้ชีวิตเกิดความเศร้าหมอง โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่จะแสดงออกมาในทางร่าเริง แจ่มใส สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ชะตาชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับจุดหักเหแบบฉับพลันหากใช้ชีวิตอย่างประมาท