ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น

ชื่อนี้เป็นชื่อที่อนาคตจะมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขความสำเร็จรออยู่อย่างมากมาย แต่ทว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างเหน็ดเหนื่อย จะไม่มีใครคอยให้การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง ต้องพยายามและอดทน มีความเด็ดเดี่ยวและสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง เพราะช่วงชีวิตจะต้องเจอกับความตกต่ำอย่างมากจนกว่าจะประสบกับความสำเร็จที่รุ่งโรจน์ได้ เรื่องของคู่ครองในอนาคตจะได้คนที่มีความอบอุ่น สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้