ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีใจมั่นคง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความอ่อนไหว มีความซับซ้อนในตนเอง บ้างก็ขัดแย้งกับความรู้สึก สับสนในตนเอง เป็นคนที่ชอบคิดมากอยู่คนเดียว มักจะชอบการทำงานที่มีความละเอียด เป็นคนที่มีสมาธิดี มีความรับผิดชอบในตัวเองสูง หน้าที่การงานในอนาคตอาจจะได้ทำงานตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างรุ่งเรือง การเงินจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีเงินทองเต็มให้ใช้อย่างไม่ขาดมือ ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับส่วนของช่องท้องเอาไว้