ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ชนะอันมั่นคง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้คนที่พบเห็น โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม ชอบอยู่ในคนหมู่มาก มีชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ผู้คนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกสบายใจ เป็นคนที่มีความอบอุ่น หากใครได้ไปเป็นคู่ครองจะถือได้ว่าชคดี อนาคตจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ทำให้มีความมั่นคง เป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้ จึงทำให้ชีวิตไม่ค่อยทลำบาก