ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีเจตนามั่นคง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชีวิตเต็มไปด้วยเสน่ห์ เป็นคนที่มีความสามารถ ส่งผลให้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร ไม่ชอบการเอารอดเอาเปรียบ มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเอง แต่ไม่เย่อหยิ่ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้เป็นที่รักของคนที่รู้จัก ทั้งเพื่อนร่วมงานและมิตรสหาย อนาคตจะเป็นคนที่ได้ดิบได้ดีในเรืองของการพูดเจราจา อาจจะได้ทำงานที่ต้องเดินทางไกล