ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความขยัน

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกพลังจากดวงดาวถึงสองดวงหนุนนำชีวิต ส่งผลให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่อ่อนไหว มีความรู้สึกที่ซับซ้อน ไม่ชอบการเข้าสังคม แต่มีเพื่อนฝูงมากมาย โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีความรอบครอบพอสมควร เจ้าระเบียบและรักความสะอาด หน้าที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากมิตรสหาย ต้องมีความขยันอดทนจึงจะทำให้หน้าที่การงานมีความมั่นคงและก้าวหน้า ชีวิตครอบครัวมีความขัดแย้งและไม่ลงรอยกัน มีเรื่องให้เกิดการแตกแยกอยู่เสมอ