ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ฉลาด

ชื่อนี้มักจะเป็นคนที่ปล่อยตัวเองให้เดินไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุและผล ทำให้อาจจะเห็นชั่วกลายเป็นดี ต้องได้รับการสั่งสอนและอบรมจากญาติผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีจินตนาการสูง ส่งผลให้มีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่าย ภายนอกอาจจะอ่อนแอ แต่ภายในมีความแข็งแกร่งและดื้อรั้นแฝงอยู่ ความสุขสบายในชีวิตได้รับตกทอดมาจากมรดกของครอบครัว ทำให้มีชีวิตที่สุขสบายพอสมควร ส่วนในเรื่องคู่ครองจะต้องลดทิฐิในตนเองลง จะทำให้มีความสุขในชีวิตรักมากขึ้น