ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้เรื่องทรัพย์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง เป็นคนที่มีจินตนาการ มีความคิดที่กว้างไกล ชอบคิดสิ่งแปลกใหม่ให้ผู้อื่นได้แปลกใจอยู่เสมอ มีความอ่อนไหวและมีอารมณ์ของศิลปินอย่างสูง เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิด งานที่มีความละเอียดอ่อน อนาคตจะมีโอกาสเข้ามาให้พบเจอกับความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ความมั่นคงในหน้าที่การงานจะเกิดจากการรู้จักรับผิดชอบ มีความขยัน และรู้จักสังเกต ระวังสุขภาพที่ไม่ค่อยดี ความรักจะต้องอาภัพอับโชค