ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่สำเร็จด้วยทรัพย์

ชื่อนี้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำ ทำให้มักจะมีศัตรูเข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร มีความอ้อนน้อมถ่อมตน แต่มักจะมีอุดมการณ์ที่สูงส่ง เชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากจนเกินพอดี ส่งผลให้ชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับความเสี่ยง อนาคตหน้าที่การงานจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะประสบความสำเร็จได้ หากมีธุรกิจค้าขาย จะสามารถขยายกิจการได้ดี แต่ระวังการร่วมลงทุนกับคนรู้จักให้ดี