ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สีสันบนฟ้า

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคขวากหนามที่เข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย ส่งผลให้ความก้าวหน้าในชีวิตมักจะต้องหยุดชะงักอยู่บ่อยครั้ง อนาคตจึงพบเจอความสำเร็จได้ช้า จะต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนรอบข้างจึงจะสามารถพบกับความรุ่งเรืองได้เร็วขึ้น หน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเอง ความสุขความสำเร็จจะนำพาชีวิตให้มีความผาสุก ความมั่นคงในชีวิตอาจจะต้องถูกขัดขวางจากคู่ครองที่เข้ามา ความรักจะสร้างปัญหามากมาย