ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คนผู้เป็นปราชญ์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงพอสมควร แต่ด้วยเป็นคนที่มีสติ ใช้ชีวิตไม่ค่อยประมาท รู้จักการยับยั้งชั่งใจ จึงส่งผลให้เป็นคนที่สามารถเก็บอารมณ์ของตนเองได้ ชีวิตจะมีอุปสรรคเข้ามาให้วุ่นวายพอสมควร แต่ดวงชะตาจะตกอยู่ภายใต้การช่วยเหลือและสนับสนุน หน้าที่การงานจะมีเรื่องของโอกาสเข้ามาให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ด้านการเงินจะต้องมีเรื่องให้จับจ่ายเป็นครั้งคราว ระวังการลงทุนที่ต้องใช้เงินแบบมหาศาล ความรักจะเกิดความขัดแย้ง แตกหัก ไม่สมหวัง