ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้

ชื่อนี้โดยรวมแล้วมักจะมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว แต่ด้วยเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศล คิดดีทำดี ทำให้ชะตาชีวิตพบเจอกับเรื่องราวีๆมากกว่า ชีวิตจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้รับการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของผู้มีอำนาจ หน้าที่การงานจึงมีความสำเร็จและมั่นคง ยามที่ชีวิตตกต่ำจะมีโชคลาภเข้ามาเกื้อหนุน อนาคตจะเป็นคนที่มั่งมี ชีวิตมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยตลอด ความรักมีความสมบูรณ์พูนสุข