ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีปัญญาคือกุศล

ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลให้หน้าที่การงานไม่สามารถเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองเพียงผู้เดียว ชีวิตจะต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน ด้วยเป็นคนที่มีมิตรมาก จึงทำให้มีคนคอยเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่เสมอ อนาคตความมั่นคงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งดีขึ้นและเลวลงได้ ดังนั้นต้องวางแผนชีวิตให้ดี ในด้านการเงินจะถือได้ว่ามีความวุ่นวายพอสมควร แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี