ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความสามารถ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ชอบทำตัวหลบๆซ่อนๆ มีความแปลกแยกในตัวเอง แต่เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก มีเสน่ห์ที่โดดเด่น ส่งผลให้เป็นคนที่น่าค้นหา ในด้านความสำเร็จจะต้องพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันมานานเสียก่อนจึงจะสามารถหลุดพ้นและทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ อาจจะเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้บ้างเป็นครั้งคราว ยามที่มีเรื่องทุกข์ใจจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขจากเพื่อนฝูงและผู้มีอำนาจ