ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงในเรื่องของอำนาจ อนาคตจะกลายเป็นคนที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงอย่างมหาศาลได้ ลักษณะโดยทั่วไปของบุคคลนี้ เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีความฉลาดเฉลียว เต็มไปด้วยความรอบรู้ และความอยากรู้อยากเห็น มีจิตวิญญาณของการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รักการเข้าสังคม ชอบการพบปะพูดคุย ทำให้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก ช่างพูดและเจรจา อนาคตจะประสบกับความสำเร็จที่เข้ามาจากความสามารถของตน ในด้านความรักอาจจะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจอยู่บ้าง