ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกล้าแฝงอยู่ในตัวอย่างสูง ส่งผลให้มีความโลดโผน รักความอิสระและบ้าบิ่นในการใช้ชีวิต มีความกล้าในการตัดสินใจ กล้าพูดกล้าคิด มองปัญหาว่าเป็นความท้าทาย ส่งผลให้บางครั้งเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วเกินเหตุ นำพาความเสี่ยงต่างๆเข้ามาในชีวิตจนเกิดเป็นความซับซ้อน อนาคตจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล หากเป็นคนมีจิตใจดีจะได้พบกับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย