ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงที่มีความงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่ลักษณะนิสัยที่รุนแรงพอสมควร ด้วยพลังจากดวงดาวถึงสองดวงทำให้เป็นคนที่ขี้โวยวาย มีความดื้อรั้นแฝงอยู่ในตัวเป็นอย่างมาก ไม่ค่อยมีความรอบครอบในตนเองเท่าที่ควร สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการใช้เงินที่ได้รับมา มักจะไม่ค่อยมีระเบียบ ทำให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บสะสมยามที่ต้องพบเจอกับปัญหา ชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นครั้งคราว แต่มีโชคในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือ มีบุญวาสนาได้รับการอุ้มชูดูแล