ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ปราศจากมลทิน

ชื่อนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้า จากหน้าที่การงานที่ได้รับโอกาสอยู่เสมอ ส่งผลให้อนาคตจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ระวังอำนาจมืดที่จะเข้ามาบันทอนชีวิต รายรับรายจ่ายต้องรู้จักบริหารให้ดี เพราะจะทำให้เกิดความผันผวนอยู่บ้าง อย่าพยายามเป็นหนี้เป็นสินหากไม่จำเป็น ความรักมักจะนำพาปัญหาเข้ามาในครอบครัวอยู่เสมอ