ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีจิตใจผ่องใส

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยเชื่อคนง่าย ทำให้มักจะโดนหลอกหรือมีปัญหาที่คนอื่นสร้างเอาไว้เข้ามาให้แก้ไข อย่าพยายามเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นมากจนเกินไป ต้องรู้จักไตร่ตรองให้รอบครอบ รู้จักมีเหตุและผลในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดี จะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งเพื่อนฝูงและคู่ครองที่ดี สามารถพึ่งพาอาศัยได้ ไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพียงลำพัง หน้าที่การงานและการเงินจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน