ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้งามผุดผ่อง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว เต็มไปด้วยความขี้ระแวงสงสัย มักจะมีเรื่องของความเข้าชู้เข้ามาเกี่ยวข้อง ชีวิตคู่มักจะมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องพบเจอกับปัญหาอย่างมากมาย แต่หน้าที่การงานจะตรงกันข้าม มีสิ่งใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอ การเริ่มต้นหน้าที่การงานใหม่ๆจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกๆอย่าง ความสุขในชีวิตมักจะมาจากเพื่อนฝูงและความอบอุ่นในครอบครัว ด้านการเงินมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอบ อาจจะมีปัญหาขัดสนบ้างเป็นครั้งคราว