ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ชอบความรื่นเริง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ในในด้านวาจา คำพูดที่ไพเราะและน่าเชื่อถือ ทำให้เป็นคนที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ต้องใช้การพูดเจรจาต่อรอง การทำธุรกิจของบุคคลนี้ไม่ค่อยมั่นคง ระวังการล้มละลายและการถูกโกงจากหุ้นส่วนที่ไว้ใจ สำหรับการหาโอกาสก้าวหน้าจะต้องพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับที่ดี ชีวิตจึงจะมีความรุ่งเรือง สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง ความเครียดและการทำงานหนักจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา