ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงที่เป็นที่รัก

ชื่อนี้มีความเหมาะสมกับเพศหญิงมากกว่า เนื่องด้วยดวงชะตาส่งผลให้เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน มีความเมตตา รักความสวยงามและมีความสะอาดสะอ้าน มีความโดดเด่นในการพูดการจาที่มีเหตุมีผล มีวาจาที่ไพเราะ หากเป็นชายอาจจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นแต่ไม่โดดเด่นเท่าใดนัก หน้าที่การงานยังคงต้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า อนาคตจะมีงานล้นมือ มีการทำงานหนักที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วย