ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง กามเทพที่เป็นที่รัก

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสุนทรียะ มีความอ่อนไหว เป็นคนที่เข้าถึงได้ยาก มีโลกส่วนตัวสูง ชอบทำงานที่มีความซับซ้อน ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆ มีความรอบครอบในการตัดสินปัญหาต่างๆอย่างแยบยล การทำงานหนักของคนชื่อนี้อาจจะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบข้าง ต้องพยายามจัดแบ่งเวลาให้ลงตัว เพราะอาจจะทำให้คนรักเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ การแสวงหาสิ่งใหม่ๆในอนาคตจะพบเจอกับสิ่งที่ดีเข้ามา