ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ต้องพึงระวังนิสัยที่เย่อหยิ่งของตนเองและความทะเยอทะยานที่มากเกินตัว จะส่งผลให้ความรุ่งโรจน์เกิดการพังลงมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวได้ การที่มีจิตใจเป็นกุศล หมั่นทำแต่สิ่งที่ดีงาม จะส่งให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต บางสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นไปตามคาดหวังอาจจะกลับมาประสบผลสำเร็จอย่างน่าดีใจ การสูญเสียเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเกิดการหยุดชะงัก อย่าพยายามที่จะขวนขวายกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากจนเกินไป