ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีกำเนิดดีงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่ซ้อนทับกัน ทำให้เป็นคนที่นิสัยแปลกแยกในตัวเอง มีความคิดที่กว้างไกล เพ้อฝันในบางครั้ง ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ความคิดแปรเปลี่ยนได้ง่ายๆตามแวดล้อมในตอนนั้น ส่งผลให้หน้าที่การงานมีขึ้นมีลงอยู่บ้าง แต่ด้วยความสามารถที่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและทำงานได้อย่างละเอียดเรียบร้อย ทำให้ได้รับการยอมรับ มีความก้าวหน้าในอนาคต ชีวิตจะรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้น มีเงินทองให้ใช้สอยและชีวิตที่สุขสบาย