ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นกดุเหว่า

ชื่อนี้เป็นคนที่มีโชคชะตาอาภัพตั้งแต่เด็ก ชีวิตอาจจะต้องร่อนเร่พเนจรไปตามที่ต่างๆ ไม่มีหลักแหล่งพักพิงที่แน่นอน ชีวิตจะต้องเริ่มต้นอย่างเหน็ดเหนื่อย แต่ด้วยเป็นคนที่มีความขยันอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่รุมเร้าเข้ามา เป็นคนที่มีสติและแน่วแน่กับการแก้ไขสิ่งต่างๆให้ลุล่วง ส่งผลให้สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้เป็นอย่างดี บั้นปลายจะเต็มไปด้วยความสุขสบาย มีชีวิตที่ผาสุกมากขึ้น