ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ซึ่งชนะใจตนเอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีมีนิสัยเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิต มักจะเป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างสูง ส่งผลให้เป็นคนที่ได้รับการยกย่องในสังคม มีความรู้ความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับได้อย่างไม่เคลือบแคลงสงสัย ตำแหน่งหน้าที่ในอนาคตจะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจ แต่ต้องระวังความใจดีของตนเองเอาไว้บ้าง เพราะอาจจะไปกระทบกับด้านการเงินจนเกิดปัญหาขึ้นได้