ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การทรงไว้ซึ่งมนตร์ขลัง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตจะประสบกับปัญหารุมเร้าในชีวิตอย่างมากมายพอสมควร แต่จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไปในระหว่างจังหวะชีวิต การพยายามปรับตัวและมติรอบครอบในการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะช่วยผ่อนหนักให้หลายเป็นเบาได้ ชีวิตครอบครัวของคนชื่อนี้มักจะเป็นที่พึ่งที่ดีในการสนับสนุนและช่วยเหลือยามทุกข์ยาก คู่ครองจะทำให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น หน้าที่การงานจะเริ่มส่งผลที่ดีในอนาคตอันใกล้