ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความตั้งใจ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความลาดเฉลียว รู้จักการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหวุดหวิด สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีไหวพริบ หน้าที่การงานในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอ เมื่อใดที่ชีวิตต้องประสบพบเจอกับความยุ่งยาก ก็จะมีคนคอยเข้ามาให้คำแนะนำและชี้ทางสว่างให้ แม้ว่าจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเหน็ดเหนื่อยด้วยตนเองอยู่บ่อยครั้ง การพยายามปรับตัวและยอมรับความเป็นจริงจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น