ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเกิดขึ้นในใจ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีชีวิตชีวา มีเพื่อนฝูงมาก มักจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอ มิตรสหายที่รู้จักก็มีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุนในหน้าที่การงาน ช่วยให้เป็นคนที่มีความก้าวหน้า ด้วยการได้รับกำลังใจที่ดี ทำให้มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ ส่วนความสำเร็จต้องรู้จักการบริหารจัดการงานให้ดี จะช่วยให้สามารถประสบผลตามคาดหมายได้เร็วขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น