ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะพบเจอกับเรื่องดีและร้ายปะปนกันไป ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตไม่ค่อยดีนัก เพราะมีชีวิตที่ต้องเดินทางไกลหรือร่อนเร่พเนจรอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่ค่อยมีหน้าที่การงานที่เป็นหลักแหล่งเท่าที่ควร ส่งผลให้ชีวิตไม่ค่อยมีความมั่นคง แต่ในอนาคตหากประสบความสำเร็จซึ่งมาจากโอกาสและการสนับสนุนของผู้ใหญ่เป็นหลัก จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขสบายและเป็นหลักแหล่งมากขึ้น ความก้าวหน้าจะต้องขวนขวายและหาจังหวะที่เหมาะสมแสดงให้ผู้อื่นเห็น