ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง สอง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเอาจริงเอาจัง มีอุดมการณ์ในการทำงานที่ใหญ่โต มุ่งมั่นและรู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบครอบ มีความขยันมั่นเพียรและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความโดดเด่นในการพูด พูดจาไพเราะจนเป็นที่ชื่นชมของผู้คนที่รู้จัก ส่งผลให้หน้าที่การงานที่ได้มานั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีความมั่นคงและก้าวหน้า หากทำงานได้ดีจะมีชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างมากมาย นำพามาซึ่งเงินทองและชีวิตที่หรูหรามากขึ้น