ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นักรบผู้เก่งกล้า

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกล้าคิดกล้าทำ เป็นคนที่ชอบการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกและคำพูดโดยไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของผู้ฟังเท่าใดนัก ทำให้มักจะสร้างความขัดแย้งและศัตรูอยู่บ้าง แต่เป็นคนที่มีระเบียบวินัย รักความสะอาด ชอบการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ จนบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ชอบจู้จี้จุกจิกจนน่ารำคาญ อนาคตของบุคคลชื่อนี้จะประสบความสำเร็จชนิดที่เรียกได้ว่าก้าวกระโดดจนไม่สามารถที่จะฉุดรั้งเอาไว้ได้