ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความรื่นรมย์

ชื่อนี้มักจะเป็นคนที่มีลักษณะสองบุคลิกในตนเอง ภายนอกดูเป็นคนเย่อหยิ่งจองหอง ชอบเอาชนะ ไม่เป็นมิตร ทำให้ผู้คนอาจจะไม่ค่อยอยากคบหาสมาคมด้วย แต่ภายในเป็นคนที่มีความอ่อนโยน มีจิตใจที่มีเมตตากรุณา รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ที่ได้รู้จักมักจะรักใคร่และเอ็นดู หน้าที่การงานของบุคคลผู้นี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียงและก้าวหน้าอย่างโลดโผน การเงินมีความมั่นคงและงอกงามเป็นอย่างดี