ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความสุข

ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบและการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำในการคาดเดาสิ่งต่างๆในอนาคต ส่งผลให้เป็นคนที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจในการทำหน้าที่ๆสำคัญและต้องมีความรับผิดชอบสูง ความก้าวหน้าต่างๆมาจากความเอ็นดูของเจ้านาย มีเพื่อนฝูงและคนรู้จักคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ระวังสุขที่เกิดจากการทำงานหนักเอาไว้ด้วย