ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความรื่นรมย์ยินดี

ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นชื่อที่มีดวงของความเป็นอิสระโดดเด่นอยู่ในตัวของมัน ส่งผลให้บุคคลผู้นี้มักจะมีชีวิตที่รอนแรมไปตามที่ต่างๆ หรือมีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือเป็นงานที่มีความอิสระ หากเป็นลูกจ้างก็อาจจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลไปยังที่ต่างๆ ไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่ ความสำเร็จต่างๆที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและการทำงานของตนทั้งสิ้น