ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชื่อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

ชื่อนี้มักจะเป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยเชื่อฟังคำแนะนำหรือคำเตือนของผู้อื่น หน้าที่การงานไม่ค่อยมีความมั่นคง ความก้าวหน้าต่างๆมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา ต้องพยายามวางแผนชีวิตให้ดี ความสำเร็จในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงให้ช่วยเหลือจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้านการเงินถือได้ว่ามีมรดกตกทอดหรือผู้คนหยิบยืมมาให้ใช้อย่างไม่ขาดมือ พยายามอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพราะจะทำให้เกิดความลำบากตามมา